Replatforming-handleiding voor e-commerce

Met onze stapsgewijze handleiding maakt u van een ingewikkeld proces een strak georganiseerd project.

Handleiding downloaden
Hero landingspagina Stappenplan voor replatforming

Stapsgewijze instructies voor replatforming van een migratie-expert

Overstappen naar een nieuw e-commerceplatform is een grote uitdaging waar veel mensen bij betrokken zijn.

Deze handleiding is geschreven met de hulp van een migratie-expert, die al honderden bedrijven heeft geholpen bij het in gebruik nemen van een platform. De handleiding bevat een duidelijk, praktisch stappenplan, checklists voor al uw verschillende teams en deskundige tips en adviezen.

Deze handleiding helpt u bij het:

  • Doorlichten van uw huidige systemen om te bepalen of replatforming nodig is
  • Vaststellen van uw zakelijke behoeften en opstellen van een RFP om een geschikt platform te vinden
  • Ontwikkelen van een migratiechecklist om risico's zoveel mogelijk te beperken
  • Bouwen en testen van uw project aan de hand van best practices op het gebied van gegevensmigratie, integraties en UX-/UI-design