BigCommerce logo

Illegale content melden

Op deze site staat informatie die valt onder de Verordening digitale diensten van de EU (Verordening (EU) 2022/​2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een interne markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/​31/​EG) (de 'DSA').

Aangewezen contactpunt

Op grond van artikel 11 en 12 van de DSA is het e-mailadres DSAcompliance@bigcommerce.com aangewezen als het contactpunt van BigCommerce voor communicatie met de autoriteiten van lidstaten, de Europese Commissie, de Europese Raad voor digitale diensten en de ontvangers van de dienst. Alle communicatie met BigCommerce in het kader van de DSA moet in het Engels zijn.

Kennisgevings- en actiemechanismen

Op grond van artikel 16 van de DSA kunnen overheidsvertegenwoordigers, betrouwbare flaggers en het publiek in algemene zin via de link hieronder meldingen doen van illegale content op onze website of op die van onze klanten.

Verhaal halen

Op grond van de DSA heeft iedereen die een melding doet mogelijk recht op informatie over de beschikbare verhaalmechanismen bij bepaalde beslissingen die door BigCommerce zijn genomen. Heb je eerder via bovenstaande kennisgevings- en actiemechanismen een melding gedaan op grond van de DSA, een melding van de beslissing ontvangen en ben je het niet eens met de uitkomst? Dan kun je een klacht indienen.